Defektavdrag vid återtag

A-klass

En enhet med normal förslitning, är helt funktionell och inte har några fysiska defekter.

Inga saknade komponenter eller sprickor i höljet

 

B-klass

En enhet med normal förslitning, är helt funktionell med mindre defekter i höljet eller

skärmen, tex repor

 

– Mindre skada på chassi/hölje (t ex repor eller skavmärken)

– Mindre skada på skärm (t ex repor eller skavmärken)

 

Värdering: Nedsättning av marknadsvärde med 25 %

 

C-klass

En enhet som ä r funktionell men med större defekter i höljet eller skärmen

 

– Större skada på chassi/hölje (grövre repor, skavmärken, sprickor, avskavda kanter)

– Större skada på skärm (grövre repor eller skavmärken)

 

Värdering: Nedsättning av marknadsvärde med 60 %

 

D-klass

Enhet med så stora defekter att den inte längre fungerar och inte går att använda.

Reparation kan vara möjlig. Till D klass räknas ä ven enheter som ä r l å sta med hård/mjukvarulås

som ej går att ta bort av tredje part, t.ex. Find my iPhone

 

Värdering: Ingen ersättning går ut till kund

 

E-klass

Enhet med så stora defekter att den inte längre fungerar och inte går att använda. Går ej att reparera.

 

Värdering: Produkten miljö skrotas

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.