Com7 SWAP – Är era mobila enheter viktiga arbetsverktyg,
och har ni svårt att vara utan dem i ert arbete?

Com7 SWAP

Med vår tjänst SWAP får ni minsta möjliga avbrott om olyckan skulle vara framme.

Oavsett om det är ett garantiärende eller en olycka så skickar vi ut en
ersättningstelefon till er direkt (samma dag om ni anmäler innan kl 12.00).

Ni kan sedan skicka in den defekta enheten till oss i bifogat returemballage.

Med SWAP ligger ni steget före, och vi är räddningen om något händer med din telefon.

Vi ser till så att ni har en så effektiv användning av era mobila enheter som det går.

LÄS MER…