Com7 köper CQnet Solutions AB

CQnet är ett IT företag med en stark position i Göteborgsregionen.

– Köpet ger oss en mycket solid position i regionen och vi skall nu utveckla detta till Stockholmsregionen,
säger Mathias Andersson, VD på RingUp/Com7.

Med förvärvet kompletterar RingUp/Com7 sitt erbjudande till företagsmarknaden med tjänster inom IT.

Com7 köper CQnet Solutions AB

– Köpet är ett kompletterande förvärv och är ett led i vår målsättning att utveckla RingUp/Com7 till ledande aktör på företagsmarknaden för mobiltelefoni och IT. Vi ser ett tydligt mönster att telefoni och IT håller på att växa ihop och att våra kunder vill kunna ha en leverantör av båda dessa tjänster. Vi räknar med att kunna öka lönsamheten genom inköpssynergier och ett breddat utbud, säger Mathias Andersson.

CQnets grundare, huvudägare och VD Carl Gustafson ser möjligheter med bolagets nya ägare.

<strong>Com7 köper CQnet Solutions AB</strong>
– Vi ser RingUp/Com7 som en långsiktig och bra ägare och är övertygade om att denna affär är bra både för våra kunder och för vår personal. Inte minst kommer det nya ägarskapet att stärka vår position genom att vi får tillgång till ett bredare erbjudande till marknaden. Utöver detta kommer vi att kunna investera i utveckling av nya tjänster. Det är helt avgörande för att vi ska kunna behålla och förstärka vår position på sikt, säger Carl Gustafsson.

 

Vid eventuella frågor, vänd er till

Mathias Andersson VD
RingUp/Com7 AB
August Barksgata 21
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-724 92 03

CQnet:s Hemsidap>

Att jämföra priser på datorer, och andra It-produkter är inte så svårt.

Att se vad de egentligen kostar och vad de presterar är betydligt svårare. Vi analyserar maskinparken, medarbetarnas behov och hjälper er att se över totalekonomin.

Därefter föreslår vi en lösning som är personligt anpassad till varje arbetsplats och den mest ekonomiskt fördelaktiga.

Vår uppgift är att ge er full kontroll över både kostnader och utrustning.

Vi erbjuder tidsbesparande smarta multifunktionslösningar för dokumenthantering.

Vi servar och underhåller er skrivare. Hyr er skrivare längre eller kortare perioder.
Teckna supportavtal för er skrivare.