COM7 KÖPER CALLISTO

Com7 AB

Två företag inom samma familj blir ett när RingUp/Com7 köper RingUp/Callisto Mobil i Stockholm.

– De är bra på hårdvara och har en hel del stora kunder. Vi är bra på kundsegmentet strax under dem där vi jobbar mer med en helhet som består av både telefoni, it och copyprint. En perfekt matchning med andra ord, säger Mathias Andersson, vd och delägare i RingUp/Com7 med huvudkontor i Göteborg.

När ägarna till RingUp/Callisto Mobil signalerade att de ville sälja bolaget var Mathias Andersson genast på hugget.

– Eftersom vi är två bolag som tillhör RingUp-kedjan hade jag god kännedom om deras styrkor och kompetens. Vi har sedan tidigare kontor i Stockholm och ville förstärka vår närvaro där. Rent praktiskt innebär det att våra anställda flyttar in i Callisto Mobils lokaler i Solna. Köpet innebär att vi totalt ökar personalstyrkan från 20 till 30 personer.

Mathias Andersson ser Callisto Mobil som det perfekta komplementet till bolagets nuvarande verksamhet.

– De är duktiga på hårdvara i kombination med tillbehör och den support som krävs där och har fokuserat på stora kunder med 4 000-5 000 användare. Vi har operatörslösningar och växellösningar som specialitet och kunder med 400-500 användare. Vi kommer att driva verksamheterna vidare som två separata bolag men dra nytta av varandras styrkor. Det gör oss ännu mer konkurrenskraftiga, menar Mathias Andersson.

Johanna Hirsch, tidigare vd och delägare i RingUp/Callisto Mobil, ser också fördelar med affären.

– Jag och Per Uno Klintberg har drivit Callisto Mobil tillsammans i 20 år och det är dags för oss att gå vidare och göra andra saker. När Mathias Andersson och Com7 visade intresse av att köpa bolaget kändes det helt rätt. Eftersom båda bolagen ingår i RingUp-kedjan, drivs de med samma värderingar och att det är kundrelationen som är viktigast. Trots det har bolagen mycket att lära av varandra då de har arbetat med olika kundsegment. Med Com7 som köpare kommer Callisto leva vidare som tidigare. Vår gamla personal kommer att få mer inflytande och tillsammans med de nya ägarna kan de utveckla bolaget till en ny nivå.

Kedjeledaren Mikael Johnsson tycker att det som skett gynnar RingUp.

– Det är två väl ansedda bolag inom kedjan som går ihop och de positiva synergieffekterna är uppenbara. Affären stärker både vårt varumärke och vår närvaro i Stockholmsregionen.

RingUp/Com 7 finns även med kontor i Sundsvall.

För mer information:

Mathias Andersson, vd RingUp/Com7, tel: 070-8258557. E-mail:mathias@com7.se

Johanna Hirsch, RingUp/Callisto mobil, tel: 08-56460648. E-mail:johanna.hirsch@callistomobil.se

Mikael Johnsson, kedjeledare RingUp, tel: 0480-584 53. E-mail: mikael.johnsson@ringup.se