Antennförstärkning inomhus

Antennförstärkning inomhus

– Har ni dålig inomhustäckning märker du det genom tappade samtal eller att du har svårt att ringa om du inte står på en viss plats. Lösningen är att montera en utomhusantenn som fångar upp signalen och skickar den till en bandselektiv repeater som sedan skickar signalen vidare till inomhusantenner.

Den täckning man får med 3G/4G datakommunikation är starkt beroende av signalstyrkan på mottagningen. Så fort signalstyrkan går ner under tre- fyra staplar sjunker hastigheten drastiskt.

På många ställen har man även svårt att få 3G/4G-täckning när man är inomhus. Framför allt på 4G cityfrekvenserna (2600MHz) som dämpas extremt mycket av väggar.

En utomhusantenn som fångar upp signalen och skickar den till en bandselektiv repeater som sedan skickar signalen vidare till inomhusantenner, är oftast den enklaste lösningen på problemet.

Vi erbjuder förstärkare och installationer av mobilsignalsförstärkare. Utrustningen består av en utomhusantenn som fångar upp signalen och skickar den till en bandselektiv repeater som sedan skickar signalen vidare till inomhusantenner.

Com7 erbjuder antennförstärkning för små och stora lokaler i hela Sverige. Har du täckningsproblem idag? kontakta oss så får du ett förslag på lösning.

Vi förstärker stora som små lokaler. Är du intresserad av mer information eller vill att vi skall kontakta dig vänligen ring 031-7249200 eller använd knappen nedan.

Com7 AB erbjuda sina kunder en helhetslösning med Telefoni, IT och Dokumenthantering.
Vi finns i Göteborg och Stockholm, men har montörer/tekniker över hela landet.

Com7 AB:s helhetslösning “En enda kontakt att ringa” Service i världsklass.
Kontakta oss idag!